HÅLLBARHET

Hur ID Design implementerar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i arbetet.

Social hållbarhet i arkitektur och inredda miljöer

Social hållbarhet handlar om att möta våra mänskliga behov. Den utformade miljön ska möjliggöra delaktighet och jämlikhet, trygghet och en bra företagskultur samt en schysst miljö genom ergonomi, estetik och struktur.

Ekologisk hållbarhet i inredning och arkitektur

Miljövänlig och ekologisk inredning innebär att den ska vara tillverkad av ekologiska eller återvunna material. Det kan också betyda att produkterna gynnar vår miljö i andra avseenden. Producenterna av den inredning vi förmedlar eller säljer ska ta hänsyn till miljön i tillverkningsprocessen och i andra skeden som till exempel gällande emballage och frakt. 

Ekonomisk hållbarhet i inredning och arkitektur

I en ekonomiskt hållbar arkitektur eller inredning ska man inte bygga, renovera eller förändra en miljö så att det medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. Hälsa och välmående, trygghet, biologiskt mångfald och klimatsmarta miljöer ska värnas. Ekonomisk hållbarhet kan också handla om ekonomisk tillväxt. Till exempel, att renovera ett trapphus varsamt och stilfullt med bättre belysning och hållbara material och kulörer kan ge fastigheten ett ökat värde, men också spara energi, öka trygghet och trivsel med mera.

Hållbarhetsvision och exempel på hållbara projekt 

 ID Design

Hållbarhetsvision


ID Design arbetar för en ekonomisk cirkularitet. Det handlar om att återskapa resurser om och om igen. Att kritiskt välja inredning och tänka igenom miljöaspekter är möjligt oavsett om man behöver renovera eller köpa nytt. Vintage, budget- eller premiuminredning kan alla fungera i en cirkulär ekonomi.

ID Design verkar också för hälsa och välbefinnande för alla. Genom att skapa trygga miljöer med bra luft, minimalt med gifter, bra ergonomi och god estetik skapas värden för människors välmående. 

Hållbar energi är ytterligare en punkt som är av yttersta vikt. ID Design vill minska energiförbrukningen och öka energieffektiviteten. Vi arbetar gärna med att ljussätta miljöer med långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva LED-ljuskällor.