VISION – vad är ID Designs mål framöver?

ID Design som företag vill skapa värde genom kunskap och utveckling och fina genomtänkta renoverade alternativt nya rum, hus och lokaler. 

Resultatet ska bli det bästa möjliga och följa syftet. Det kan vara att skapa trivsel, lycka och välmående. Men det kan också vara att skydda värden och kulturarv, skapa stolthet och öka användningsområden för en fastighet. ID Design ser över hållbara värden och har skapat ombyggnationer, färg- och ljussättningar som fortfarande håller hög kvalitet efter många år. 

Att vara lyhörd, arbeta tillsammans med andra när det är möjligt och kombinera estetiska, hållbara och funktionella värden är ett mål. 


Kunskap - engagemang - lyhördhet - helhetssyn


Pernilla Ström har utöver utbildning till inredningsarkitekt 6 års akademiska studier inom ämnena arkitektur, bostadsutformning, restaureringshistoria, färg- och ljus med mera. Hon föreläser och utbildar bland annat på Folkuniversitetet. Se korta filmer om arbetet med inredning och arkitektur här.