DESIGN MANAGEMENT

Designstyrning till företag


Designplanen är lika viktig som affärsplanen.

Design Management är en avgörande faktor för resultatet för hotell och andra företag. Här är några skäl:

  • Varumärkesidentitet och differentiering: Designen påverkar hur gästerna uppfattar hotellet och hur det skiljer sig från andra.
  • Gästupplevelse: Designen påverkar gästernas upplevelse. Gäster kommer ihåg hotell med speciell design och återvänder gärna.
  •  Effektivitet och funktionalitet: Design Management handlar inte bara om utseende utan också om funktionalitet, arbetsflöden, hållbara material och ergonomiska lösningar.
  • Hållbarhet: Ett välgjort designkoncept tar hänsyn till miljöaspekter, återvinningsbara material och minskning av energiförbrukningen.
  • Attraktionskraft. Ett väl definierat designkoncept lockar investerare och samarbetspartners som ser potentialen i ett väldesignat hotell.


Design Management en strategisk investering för hotell och andra företag. Det påverkar gästernas upplevelse, lönsamheten och hållbarheten. 

Genom att integrera design kan hotell skapa en stark position på marknaden och erbjuda minnesvärda upplevelser för sina gäster.

Pernilla Ström har skrivit en masteruppsats om hotelldesign. Välkommen att boka ett första förutsättningslöst möte!