FÄRG & LJUSSÄTTNING - ERBJUDES TILL HOTELL, KONTOR, BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR m.fl. 

Färg- och ljussättning spelar en avgörande roll för hotell och kontor och såklart alla företag.

  •  Varumärkesidentitet: Genom färg och ljus kan ett företag förmedla sina värderingar, stil och framhäva ett unikt koncept.


  • Kundupplevelse: Rätt färg- och ljussättning påverkar kundernas känslor och upplevelser.   


  • Presentation av produkt eller tjänst: Färgsättningen och ljussättningen hjälper till att framhäva produkter och tjänster.


  • Arbetsmiljö: Färg- och ljussättningen på arbetsplatser påverkar produktivitet, trivsel och hälsa. Bra belysning minskar trötthet och skapar en mer estetisk och funktionell arbetsmiljö.


  • Kreativitet och inspiration: Rätt färg och ljus kan inspirera medarbetare och göra att man trivs bättre.


  • Färg- och ljussättning är inte bara estetiska val, utan strategiska verktyg som påverkar företagets image, kundrelationer och arbetsmiljö. 


  • Väl genomtänkt ljussättning gynnar ekonomin är bättre för miljön.


ID DESIGN ERBJUDER FÄRG- OCH LJUSSÄTTNING TILL MODERNA OCH TRADITIONELLA MILJÖER. ETT KONCEPT SKAPAS TILL ER UNIKA MILJÖ OCH UTIFRÅN ERT FÖRETAGS VÄRDERINGAR.

FÄRG- & LJUSSÄTTNING 

AV ID DESIGN