• TJÄNSTER    INREDNING OCH ARKITEKTUR, DESIGN MANAGEMENT OCH WEBB.
TJÄNSTER


INREDNING OCH ARKITEKTUR, DESIGN MANAGEMENT OCH WEBB.


ID Design arbetar med färgsättning och belysningsförslag, materialval och möbleringsplaner och gör ritningar samt bygg- och förslagshandlingar. ID Design tar också fram hela koncept till exempelvis hotell och kontor, där inredning, grafisk design och webb behöver följa en röd tråd. 

Vanliga tjänster är inrednings- och/eller ombyggnadsförslag till kontor, hotell, hem, trapphus och andra miljöer. 

Det kan handla om kontorsanpassning med förbättring av funktion och sammanhang, hotelldesign med koncept och stil, planering av ändrad planlösning med möbleringsförslag till hem, färg- och ljussättning till konferensrum, men även till trapphus och andra miljöer. Vi erbjuder också viss grafisk design och webbsidor som ska passa företagets helhet och profil i både arkitektur, inredning och i det grafiska. 

Möblering, färg- och ljussättning, textilier och materialval.

Gardiner, akustiklösningar & belysningsförslag

Materialval, ytor, textur och glans

3D-visualisering av ditt projekt, skisser och ritningar

Bygglovsritning

Belysning & ljussättning

"En välkomponerad inredning är som ett musikstycke."

En bra inredning ska inte bara vara funktionell, den bör ge välbefinnande och trivsel.

Allt hänger ihop - färg, belysning, material, strukturer, glansvärden och mycket mer. Färgsättning är inte bara målade ytor - utan ett helt sammanhang som ett musikstycke. Belysning är inte bara snygga armaturer - utan en varierad och harmonisk ljusmiljö som fyller människors behov och samspelar med allt annat i rummet.


"En inredningsarkitekt kan komma på lösningar som man själv inte har tänkt på"- Lina L.